Reverse engineering

Reservdelsoptimering där tillgänglighet, kvalitet och lågt pris är ett krav.

Saegebrecht Consulting har lång erfarenhet av att skräddarsy underhållskoncept med hjälp av reverse engineering. I samarbete med schweiziska n-protec och belgiska Energetic erbjuder jag reservdelar för både planerat och oplanerat underhåll. Till betydligt lägre kostnad än normalt.

Fördelar med Saegebrecht Consulting AB’s reverse engineering

Kontrollerade underhållskostnader, just-in-time-leveranser av kritiska reservdelar och minimala stopptider är faktorer som bidrar till både lönsamhet och trygghet i verksamheten. Typiska delar som regelbundet kan behöva ersättas på grund av normalt slitage är exempelvis axeltätningar, bussningar, bultar, spindlar och ventilkäglor.

Reservdelsoptimering
Genom reverse engineering ser vi till att ni får rätt reservdelar, i rätt antal, till rätt plats, vid rätt tillfälle, med rätt nivå av kvalitet, till lägsta pris.

Revamping
Det är möjligt att förbättra funktionen på många utbytbara delar genom revamping, då vi återskapar reservdelen i syfte att förändra eller förbättra den.

Retrofitting
I ett äldre system kan det vara möjligt att tillföra ny design och teknik till en del i syfte att förbättra hela systemet.

Samarbete med specialist
I mitt samarbete med schweiziska n-protec och belgiska Energetic är jag den som utifrån kunskapen om anläggningsägarens behov och förutsättningar kan föreslå en lösning och sedan ge n-protec i uppdrag att ta fram identiska eller till och med förbättrade delar. n-protec skannar, skapar ritningar och tillverkar sedan de aktuella delarna. Oftast till betydligt lägre kostnad och med kortare leveranstider än normalt.

Referenser

  • Södra Cell

  • AGA Gas/SSAB

  • SAAB Kockums

  • Stockholm Exergi

  • Siemens Energy

  • Stora Enso

  • Metsä Board

Ge mig en utmaning!

Efter en lång rad uppdrag i fler än 20 länder har jag erfarenhet av det mesta som har med underhåll och nyinstallationer att göra. Ju svårare projekt ni står inför – desto intressantare är det för mig.