Saegebrecht Consulting AB

Underhållsingenjör, projektledare & chef

Saegebrecht Consulting AB erbjuder ett brett utbud av tjänster inom underhåll, nyprojekt och reverse engineering. Projekt mot kunder i fler än 20 länder världen är för oss ett kvitto på framgångsrikt arbete. Arbetet är alltid strukturerat och mot de värdeskapande förväntningar som uppdragsgivaren har.

Ju svårare projekt ni står inför — desto intressantare är det för mig!

Saegebrecht Consulting AB har mångårig erfarenhet som underhållsingenjör, projektledare och chef inom kraftverks- och processindustri. Jag heter Bertil Saegebrecht – och har genom åren byggt upp en ovanlig kombination av kompetenser.

Kompetens inom kraftverks- och processindustrin

Jag har arbetat som både leverantör och beställare. Planerat och styrt underhållsprojekt, underhållsutveckling och nyinstallationer. Arbetat i Sverige och internationellt samt inom både kraftverks- och processindustri. Jag är lika hemma bland ångturbiner som bland gasturbiner.

Design och framtagning av specialtillverkade reservdelar

Jag har även specialiserat mig inom reverse engineering och försett ett flertal uppdragsgivare med specialtillverkade reservdelar till lägre kostnad, samt med kortare leveranstid och minst samma livslängd som normalt.

ramavtal med Sinfra och Stockholm Exergi
Sinfra
Stockholm Exergi
Underkonsult till Afry Industrial & Digital Solutions och Österrikiska SAPP Management AG
Afry
Sapp Management

Fokusområden och tjänster

Saegebrecht Consulting AB erbjuder extern underhållsingenjör för bland annat underhållsplanering, underhållsutveckling och underhållsstrategier för befintlig maskinutrustning. Jag projektleder även turbinunderhåll av både ång- och gasturbiner.

Saegebrecht Consulting AB tar uppdrag som extern projektledare vid nyinstallationer inom både kraftverks- och processindustri. Jag tar ansvar från projektering och analys till montage, avslut och rapportering.

Genom reverse engineering får mina uppdragsgivare tillgång till kritiska reservdelar. Därigenom bidrar jag till ökad driftsäkerhet, minimala stopptider och kontrollerade underhållskostnader.

Efter en lång rad uppdrag i fler än 20 länder har jag erfarenhet av det mesta som har med underhåll och nyinstallationer att göra. Ju svårare projekt ni står inför – desto intressantare är det för mig.