Brett utbud av tjänster inom tre arbetsområden

Saegebrecht Consulting arbetar med underhåll, nyprojekt och reverse engineering – för både kraftverks- och processindustri.

Jag tar uppdrag som underhållsingenjör, projektledare och chef och har erfarenhet av att leda olika typer av revisioner, uppgraderingar och modifieringar av olika typer av processutrustning och hela system. Jag arbetar strukturerat mot de värdeskapande förväntningar som mina uppdragsgivare har. Här kan exempelvis ingå att leda en förstudie från start till mål, att utforma och hantera tidsplaner och annan projektdokumentation, skapa helhetssyn bland projektets medlemmar, hantera avvikelser, föreslå lösningar samt hantera budgetuppföljning och ge rekommendationer inför kommande underhåll.

Ge mig en utmaning!

Efter en lång rad uppdrag i fler än 20 länder har jag erfarenhet av det mesta som har med underhåll och nyinstallationer att göra. Ju svårare projekt ni står inför – desto intressantare är det för mig.