Om Saegebrecht Consulting AB

Saegebrecht Consulting AB drivs av mig, Bertil Saegebrecht.

I grunden har jag en driftingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola och har under mitt yrkesliv skaffat en både bred och lång erfarenhet som bland annat underhållsingenjör, projektledare och chef. Framför allt från olika typer av underhållsprojekt, nyinstallationer och revisioner inom både kraftverks- och processindustrin.

Mina kunskaper och erfarenheter blir till praktisk handling hos er

Jag har lett projektgrupper på olika företag i Sverige och i fler än 20 länder internationellt, arbetat med underhållsutveckling och nyinstallationer, inom både el, styrsystem och mekanik.

Gasturbiner och ångturbiner

Under min anställning på Siemens var jag driftsättningsingenjör och projektledare för gasturbiner. När jag sedan gick vidare till Södra Cell fick jag lära mig allt om ångturbiner och även utveckla mina ledaregenskaper med ett flertal chefsutbildningar. Sedan 2017 är jag konsult.

Nyfikenhet ger bredd

Jag har alltid drivits framåt av en stor nyfikenhet och en vilja att lära ännu mer om fler områden. Det har gett mig erfarenheter som både beställare och leverantör – med viktiga insikter och en förståelse för olika behov. Jag har lett projektgrupper på olika företag i Sverige och i fler än 20 länder internationellt, arbetat med underhållsutveckling och nyinstallationer, inom både el, styrsystem och mekanik. Jag är också verksam inom reverse engineering, där jag förser uppdragsgivare med maskindelar på kortare tid och med lägre kostnader än normalt.

Levererar på förväntningar

Genom drivkraft och förmåga omsätter jag min kunskap och erfarenhet till praktisk handling på ett sätt som mina uppdragsgivare önskar och efterfrågar.

Läs mer om mina tjänster

Referenser

  • Södra Cell

  • AGA Gas/SSAB

  • SAAB Kockums

  • Stockholm Exergi

  • Siemens Energy

  • Stora Enso

  • Metsä Board