Underhåll

Extern projektledare för underhåll och underhållsutveckling

Saegebrecht Consulting har mycket bred och lång erfarenhet av olika typer av underhållsprojekt, både inom kraftverks- och processindustri. I Sverige och utomlands. Som extern projektledare ansvarar jag för underhållsprojekt för alla typer av utrustning och driver dem i mål utifrån tidsplaner och order.

Underhållsprojektledning för befintlig maskinutrustning

Underhållsingenjör för befintlig maskinutrustning
Som underhållsingenjör projektledare har jag bland annat erfarenheter från uppdrag för Siemens Energy, Södra Cell, AGA Gas/SSAB, SAAB Kockums samt Stockholm Exergi.

Projekteringen
Jag agerar som projektledare under projekteringstiden genom att bland annat ansvara för sammanställning av dokumentation, genomgång av material, reservdelar och specialverktyg samt ta fram en montagetidplan utifrån ett antal analyser och bedömningar.

Montaget
Under montaget agerar jag som projektledare eller sitechef och ansvarar för samtliga discipliner på montageplatsen. Jag hanterar avvikelser och föreslår åtgärder, leder montagemöten och ser till att det finns förutsättningar att hålla tidsplanen.

Efter montaget
Efter arbetet skriver jag rapporter, redovisar uttagna reservdelar och ändringsorder, ger rekommendationer inför kommande underhåll och delar med mig av erfarenheter och lärdomar från projektet.

Referenser

  • Södra Cell

  • AGA Gas/SSAB

  • SAAB Kockums

  • Stockholm Exergi

  • Siemens Energy

  • Stora Enso

  • Metsä Board

Underhållsingenjör turbinunderhåll

Både när det gäller ångturbiner och gasturbiner har jag kompetens och erfarenheter kring revision, uppgradering, ombyggnad och modifiering. Jag har bland annat arbetat med uppdrag för Södra Cell, Stora Enso, Stockholm Exergi samt Siemens Energy.

Upphandlingen
Jag ger teknisk rådgivning i samband med upphandling, från skapandet av offerter och leverantörsbesök till interna möten, förhandlingar och beslutsfattande.

Planeringen
Under planeringen av turbinunderhållet gör jag en genomgång på site av bland annat reservdelar, specialverktyg och maskinens historik, inklusive riskbedömning av kommande reservdelsbehov. Jag tar fram offertunderlag, agerar som teknisk rådgivare, kommunicerar med engelsktalande leverantörer samt utför riskanalyser för arbetet och ser till att regelverket efterlevs. Jag skapar erforderliga tidsplaner och aktivitetslistor.

Turbinmontaget
Under själva turbinmontaget representerar jag kunden genom att hantera säkerhet och avvikelser, leda montagemöten samt dokumentera och ta fram ritningsunderlag.

Efter montaget
Jag avslutar och följer upp arbetet med montage- och erfarenhetsrapporter, redovisning av uttagna reservdelar och rekommendationer inför kommande underhåll.

Underhållsingenjör Ångpannor

Som underhållsingenjör har jag bland annat erfarenheter från uppdrag för Södra Cell samt Stockholm Exergi med bland annat underhållsplanering av löpande tillståndskontroller. Har även lett större ombyggnader av sodapanna samt fastbränslepannor såsom bark- och avfallspannor med dess kringutrustning, såsom rökgasrening.

Projekteringen
Jag agerar som underhållsingenjör under pågående uppdrag genom att bland annat ansvara för sammanställning av dokumentation, genomgång av material, reservdelar och specialverktyg samt ta fram en montagetidplan utifrån ett antal analyser och bedömningar.

Utförandet
Under montaget agerar jag som ingenjör eller sitechef och ansvarar för samtliga discipliner som ingår i uppdraget. Jag hanterar avvikelser och föreslår åtgärder, leder montagemöten och ser till att det finns förutsättningar att hålla tidsplanen.

Efter uppdraget
Efter arbetet skriver jag rapporter, redovisar uttagna reservdelar och ändringsorder, ger rekommendationer inför kommande underhåll och delar med mig av erfarenheter och lärdomar från projektet.

Ge mig en utmaning!

Efter en lång rad uppdrag i fler än 20 länder har jag erfarenhet av det mesta som har med underhåll och nyinstallationer att göra. Ju svårare projekt ni står inför – desto intressantare är det för mig.