Nyprojekt

Extern projektledare vid nyprojekt

Saegebrecht Consulting har erfarenheter från att leda nyinstallationer av olika typer av utrustning inom både kraftverks- och processindustri. Jag har exempelvis varit driftingenjör vid nyinstallation av gasturbiner för Siemens Energy, fungerat som Project Lead Engineer för el- och kontrollsystem när Siemens Energy levererat nya gasturbinanläggningar, som i mitt uppdrag var i Kina. Dessutom har jag erfarenhet från uppdrag som projektledare för rörinstallationen av en ny ångturbin för Metsä Board i Husum.

Projekteringen

Projekteringen
Jag agerar som projektledare under projekteringstiden genom att bland annat sammanställa ritningar och dokumentation, gå igenom reservdelar, material och specialverktyg för montaget, agera säljstöd vid anskaffning samt ta fram projekttidplan och analysera faktorer gällande exempelvis rörinstallation, smideskonstruktioner, isolering och provning. Skapar och bemannar rätt organisation som krävs för effektivitet och progress med krävd kvalitet på arbetet och leverans.

Montagetiden
Under projekttiden ansvarar jag som projektledare eller sitechef och ansvarar för samtliga discipliner på montageplatsen. Jag hanterar dokumentation och avvikelser, föreslår åtgärder, leder montagemöten och skapar nödvändiga förutsättningar för att hålla tidsplanen.

Efter montaget
Efter avslutat montage formulerar jag rapporter, redovisar uttagna reservdelar och ändringsorder, ger rekommendationer inför framtida underhåll och bidrar med personliga erfarenheter och lärdomar från projektering och montage.

Referenser

  • Södra Cell

  • AGA Gas/SSAB

  • SAAB Kockums

  • Stockholm Exergi

  • Siemens Energy

  • Stora Enso

  • Metsä Board

Ge mig en utmaning!

Efter en lång rad uppdrag i fler än 20 länder har jag erfarenhet av det mesta som har med underhåll och nyinstallationer att göra. Ju svårare projekt ni står inför – desto intressantare är det för mig.